Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ning lasteasutuse koosöös.

Eesmärgid:

 Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõteteks on:

 Õppe- ja kasvatustegevuse sisu

Õppetegevus on korraldatud teemaõppena, vaadeldakse aastaaegade vaheldumist, rahvuslikke ja rahvakalendritähtpäevi, päevakohaseid teemasid ja  lastele huvipakkuvaid valdkondi (laste soovil).Nädalateemasid on õppekavas 35, millele lisanduvad suvenädalad (nädala teemad on vabad, arvestatakse laste huvi ja mõtteid)

 

Jaanilill

Järva-Jaani Lasteaed