Jaanilille uus koduleht

Soovitused seoses koroonaviirusega
Lapsevanemad ja lapsed, kes on käinud reisimas kõnealuse viiruse suurema levikuga paikades, võimalusel viibida koos lastega 14 päeva kodus ja jälgida perekonna tervislikku seisundit.
Lasteaia juhtkond on lähtunud Terviseameti edastatud soovitusest seoses koroonaviiruse COVID-19 levikuga.

Meie lasteaed