Jaanilille koduleht

Meie lasteaed

Sisene Eliisi

Järva- Jaani lasteaia Jaanilill COVID 19 töökorralduse ja ennetusmeetmete tõkkestamise plaan

Lasteaed on suletud suveperioodil kollektiivpuhkuseks 19.juuli kuni 31. juuli 2021.