Hoolekogu

Hoolekogu protokollid on lapsevanematele lugemiseks kättesaadavad Eliis keskkonnas, aadressil https://eliis.ee/.

Hoolekogu esimees Andreas Sapas. E-mail: sapas.andreas@gmail.com