Põhimäärus

Lasteaed Jaanilill põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/430112018004