Õppeaasta 2022/2023

ÜLDEESMÄRK


Laps omandab uusi teadmisi erinevates keskkondades läbi mängu, ise- ja koostegemise

MOTO

Uurin, mängin, avastan – päeva lõpus rõõmustan!