Õppeaasta 2021/2022 ÜLDEESMÄRGID:


– Väärtustame õuesõpet
– Laps avastab, uurib ja tunneb rõõmu õues tegutsemisel
– Naudime värskes õhus viibimist, toetame looduse tundmaõppimist ning keskkonnahoidlikku mõtteviisi

Mis on õuesõpe?

Õuesõpe on täiendus traditsioonilisele õpetamisviisile. See hõlmab õpikeskkondi ruumidest väljaspool, st õppimine toimub avatud õpiruumis. Avatud õpikeskkonnale on iseloomulik see, et õppimise koht toimib samaaegselt ka õppevahendina ning seal saadud elamused-kogemused juhivad teadmiste ja oskusteni. Avatud õpiruumis tõuseb esikohale laps ja tema aktiivne tegevus, jättes õpetajale suunava ja toetava rolli.

Õuesõppimise juures on olulisemaiks see, et õuekeskkond võimaldab saada isiklikke kogemusi. Õuekeskkonnas läbiviidav tegevus toetab lapse aktiivset osalust õppeprotsessis, võimaldades lapsel õppimisele läheneda loomuomaselt – koguda teadmisi oma keha ning keskkonna vahendatud tunnete ja muljete kaudu.