Õppeaasta 2023/2024

ÜLDEESMÄRK


Laps omandab teadmisi mängulises keskkonnas läbi isetegemise.

MOTO

Meil on aega mängida, meil on aega hängida!