Lapsevanemale

Järva valla koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema kaetava osa määra kehtestamine

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Lasteaiakoha avaldus https://jarvavald.kovtp.ee/lasteaiakoha-taotlus